مشاهده / بستن موضوعات

حلب آزاد شد

حلب آزاد شد آنسان که خونین شهر شد آزاد 
و از آزادیش بر جان دشمن ها شرر افتاد
زمان رستن شام و عراق از لوث تکفیر است 
زمان قطع خون ریزی ز راه صلح و تدبیر است
سلاحت را زمین بگذار ، تکفیری ، تفکر کن 
ببین جان که را با تیر می گیری ، تفکر کن 
که را خوشحال می سازی ز قتل مسلمین امروز
بجز صهیونیان منتظر بر ضعف ما ، هر روز
سلاحت را زمین بگذار و ساکت کن صدایش را
شنو فرمان وحدت می دهد قران ، ندایش را
به حبل الله آویزیم و گرد هم فراز آئیم 
فلسطین را کنیم آزاد وانگه سرفراز آئیم 
به جای کشتن هم یار هم غمخوار هم باشیم 
((انیس جان غم فرسوده ی بیمار هم باشیم)) 
حسین نبی زاده اردکانی
منبع اين نوشته : منبع