مشاهده / بستن موضوعات

آزادی حلب

مدافعان حرم ، دور از وطن ، در جنگ
ز اهتمام شما عرصه شد به دشمن تنگ 
ز اهتمام شما می شود حلب آزاد
ز دست فرقه ی تکفیری پلید نهاد 
زمان رستن شام از سپاه تکفیر است
به پیش، چاره ی این کار بانگ تکبیر است 
فتاده لرزه به صهیونیانِِ در جولان 
ز ارتشی که گرفته است قدرت از ایمان 
رهایی حلب از دشمنان بود نزدیک 
مدافعان حرم باد بر شما تبریک. 
حسین نبی زاده اردکانی
منبع اين نوشته : منبع