مشاهده / بستن موضوعات

مسابقه ایران و کره جنوبی

به عصر روز تاسوعا سیه پوش
به ورزشگاه رو آریم خودجوش
برای روحیه بر تیم
همه آماده با احساس هستیم
ابوالفضل و ابوالفضل و ابوالفضل
نما یاری به تیم ما تو از فضل
اگر ما گل زدیم الله اکبر
اگر خوردیم گل آه ای برادر
به یمن احترام ما به مولا
بود پیروزی پر شور با ما.
حسین نبی زاده اردکانی
 منبع اين نوشته : منبع